Cégtörténet

Az ISD POWER Kft a ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. egyik 100%-os tulajdonú leányvállalata, s ezért története egybefolyik az anyavállalat történelmével.

A 40-es évek végén az 50-es évek elején hazánkban csupán néhány erőmű és távvezeték létezett. Az épülő város és a kohászati kombinát energiaellátása megkövetelte az új erőmű létesítését. Az erőmű létrehozását a következő igények tették szükségessé:

 • Szociális szempontból meg kellett valósítani a város fűtését.
 • Gazdasági szempontból a vertikum egyes részlegeiben a gyártás folyamán melléktermékként keletkező - de még hasznosítható - energiahordozókat a lehető legkisebb veszteséggel helyben lehessen felhasználni.
 • A kohászati üzemek technológiai gőzellátását leggazdaságosabban egy központi teleppel lehetett megoldani.
 • A kombinát és a város nagy villamos teljesítményigényét célszerű volt helyben előállítani.
Az ISD POWER Kft. történelme során további fontosabb események kronológiai sorrendben a következők:
 • 1950: Az Erőmű építése megkezdődik
 • 1952 ősz: A fűtőállomásról megkezdődik a város fűtése.
 • 1953 május: Indul az erőmű, az első turbógenerátor egységet párhuzamosan kapcsolják az országos hálózattal.
 • 1963: Üzembe lép az ivóvíztelep.
 • 1969: Nagyteljesítményű oxigéngyár kezd üzemelni.
 • 1971, 1984: Nagynyomású turbófúvók üzembelépése.
 • 1974: A forróvízkazán üzembelépése.
 • 1982: A II. sz. 120/10 kV-os csatoló állomás létesítése.
 • 1991. március 1: A Dunai Vasmű Rt-ből önállóan gazdálkodó Kft-k alakulnak, és így létrejön a DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft is.
 • 1994: A DUNAFERR Rt., mint tulajdonos eladja az oxigéngyárat és a légsűrítő üzemet a Linde Gáz Magyarország Rt-nek.
 • 1997. július: A DUNAFERR Rt. privatizálja az erőművet, s így megalakul az magyar-amerikai közös erőművállalat az EMA-POWER Kft., melynek többségi tulajdonosa az EL Paso Energy Hungary b.v. lett.
 • 2005. január 1.: a DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. üzemeltetésébe kerül a korábban a DAM Energy felszámolás alatt Kft. által ellátott fogyasztói területet, mely ma már ISD POWER Kft. Miskolci Fióktelepe néven tevékenykedik.
 • 2006. január 19.: A DUNAFERR Zrt. visszavásárolja az EMA-POWER Kft. külső tulajdonban lévő tulajdonrészeit, így újra egyszemélyi tulajdonosa lett a társaságnak.
 • 2007. április 2.: a DUNAFERR Zrt. integrációs folyamatainak eredményeképpen a két energiavállalat újra egyesült: a DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft az EMA-POWER Kft-be olvadt. A beolvadással megkezdődött egy új, nagyobb EMA-POWER Kft. működése, mely funkciójában a teljes energetikai tevékenységet felölelte. Az átalakulás után létrejött Társaság gazdasági erejét fokozza az, hogy az energiatermelést, forgalmazást, elosztást és értékesítést egy társaság keretein belül végezheti, miközben a karbantartó és kiszolgáló személyzet is a társaság alkalmazásában áll.
 • 2007. augusztus 1-én az EMA-POWER Kft. neve megváltozott és ISD POWER Kft. néven végzi továbbiakban energiatermelő és szolgáltató tevékenységét.

Közérdekű adatok:


Székhely: H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
Cégjegyzékszám: 07-09-004531
Nyilvántartó cégbíróság: Fejér Megyei Bíróság mint Cégbíróság