Ipari-, sótalan-, lágyvíz, ivóvíz

Iparivíz:

Az ISD POWER Kft. feladata a kezelésében lévő iparivíz-mű, iparivíz-elosztó, valamint a fogyasztói hálózat folyamatos és zavartalan üzemeltetése, a fogyasztók igényeinek megfelelő mennyiségi és minőségi iparivíz biztosítása.
Az iparivíz előállítására és szolgáltatására vonatkozó rendeletek, szabványok és általános műszaki leírások teljesítését az ISD POWER Kft. garantálja.

Feladatai az iparivíz termelésre és szolgáltatásra a következőek:
 • megfelelő mennyiségű és minőségű iparivíz folyamatos biztosítása,
  az iparivíz-mű üzemeltetése,
 • az elosztóhálózat üzemeltetése és karbantartása,
 • a saját fogyasztói hálózat üzemeltetése és karbantartása,
 • a társfogyasztói hálózat műszaki – szakmai ellenőrzése,
 • fejlesztések és átalakítások szolgáltatói engedélyezése,
 • rendkívüli események, meghibásodások esetén a szükséges intézkedések megtétele.
Üzemeltetett létesítmények:

A vállalatcsoporton belüli felhasználás egyik része átfolyó rendszerű, a másik része recirkulációs és soros felhasználású. Ennek megfelelően két jól elkülöníthető, de egymással szoros kapcsolatban lévő rendszer kiépítésére került sor.
 • Primer ellátó rendszer (közvetlenül a Dunáról feladott víz):
  1. I. sz. szivattyútelep,
  2. II. sz. szivattyútelep,
  3. X. sz. szivattyútelep.
 • Szekunder ellátó rendszer (III. sz. szivattyútelepről kiadott iparivíz):
  1. III. sz. szivattyútelep,
  2. 12.000 m3-es, illetve 500 m3-es víztároló medence,
  3. kohó melegvíz átemelőtelep,
  4. hengerműi melegvíz átemelőtelep és hűtőtorony.
Az iparvíz-mű és –hálózat jellemzői:
 • I. sz. szivattyútelep: friss iparivíz feladása a vállalatcsoport és külső fogyasztó részére. Maximális teljesítménye 16.500 m3/h. Az „A”, „B”, „C” és „P” vezetéken történik a víz szállítása.
 • II. sz. szivattyútelep: vízellátó bázisa a Duna. Biztonsági szerepet tölt be, az I. sz. szivattyútelep meghibásodása vagy üzemzavara esetén.
 • X. sz. szivattyútelep: nyomásfokozó jellegű, csak szükség esetén üzemel. A szivattyúk távműködtetéssel üzemelnek.
 • III. sz. szivattyútelep: a szekunder rendszer központi egysége. Vízellátása közvetlenül az I-II. sz. szivattyútelepről, illetve az Erőmű és a Turbófúvók hűtőrendszerén keresztül történik.
 • 12.000 m3-es, illetve 500 m3-es víztároló medence: rendeltetése az üzemek biztonságos ellátásának növelése, és az ingadozó felhasználás kiegyenlítése.
 • Kohó melegvíz átemelőtelep: feladata a II. Kohó felmelegedett hűtővízének visszajuttatása a III. sz. szivattyútelepre.
 • Hengerműi melegvíz átemelőtelep és hűtőtorony: A melegvíz átemelőtelep a „D”-ejtő rendszerbe vezetett (hengerműi és acélműi) hűtővizet a hűtőtornyon keresztül a III. sz. szivattyútelep víztároló medencéjébe juttatja.

Sótalan- és lágyvíz

Az erőmű energiatermelő egységeinek vízellátását a vízszolgáltató üzem biztosítja. A technológiai berendezéseken átvezetett nyersvízből részben póthűtővíz keletkezik, vegyszeres és ioncserés kezeléssel sótalanított- és lágyvíz.

A nagytisztaságú sótalanított vizet a kazánok gőztermeléséhez használjuk, a lágyvíz pedig a gyári és a városi fűtés pótvizeként szolgál. Folyamatos sótalanított és lágyvíz szolgáltatás történik az ISD DUNAFERR Társaságcsoport más üzemei felé is.

Társaságunk jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a külső fogyasztóktól és az erőműi belső rendszerekből visszakerülő kondenzvizek ismételten felhasználásra kerüljenek, ezért korszerű, jó hatásfokú hőcserélőket építettünk be, melyeknek segítségével a visszatérő kondenzvizek hőjét hasznosítjuk, valamint az így lehűtött kondezvizeket a vízelőkészítés technológiai folyamatába visszavezessük. Ennek eredményeképpen jelentős hővisszanyeréssel és jelentős vegyszer megtakarítással számolhatunk.

Ivóvíz:

Az ISD POWER Kft. célja az üzemi ivóvízmű és ivóvízelosztó-hálózat folyamatos és zavartalan üzemelésének, a vállalatcsoport mennyiségi és minőségi ivóvíz igényének biztosítása.
A rendeletek, szabványok és általános műszaki leírások teljesítését az ISD POWER Kft. szervezeti felépítése, műszaki felkészültsége, technikai és anyagi háttere garantálja.
 
 
Feladatai a következőek:
 • megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása,
 • az ivóvízmű üzemeltetése,
 • az elosztóhálózat üzemeltetése és karbantartása,
 • a saját fogyasztói hálózat üzemeltetése és karbantartása,
 • a társfogyasztói hálózat műszaki – szakmai ellenőrzése,
 • fejlesztések és átalakítások szolgáltatói engedélyezése,
 • rendkívüli események, meghibásodások esetén a szükséges intézkedések megtétele.
Üzemeltetett létesítmények:
 • Nyersvíz előkészítő (I-II. sz. Dunai vízmű),
 • Ivóvízmű,
 • Víztároló medencék,
 • Ivóvízhálózat,
Az ivóvízmű és –hálózat jellemzői:
 • a vízkészlet Dunai folyami vízkivétellel biztosított,
 • a vízkivétel időszaka folyamatos,
 • a vízellátó mű kapacitása 2.970m3/d,
 • a nyersvíz előkészítő teljesítménye 110-130 m3/h,
 • a derítőmedence 500 m3,
 • a vállalatcsoport teljes ivóvíz fogyasztása 2.600-2.700 m3/d,
 • az ivóvízhálózat teljes hossza 55.670 m.